| HOME | ZAKRES USŁUG | AKTUALNOŚCI | WIADOMOŚCI DLA KLIENTA | KONTAKT | WSPÓŁPRACA |
sortuj:
obsługa POLOmarket 2011-01-04

Przy wypełnianiu EDG-1 czyli wniosku o wpis do ewidencji potrzebne będą Państwu dane kontaktowe biura takie jak:

  • Biuro Rachunkowe Jar-NET Jarosław Balas
  • Lgota ul. Północna 10, 42-100 Kłobuck
  • NIP 574-124-25-49

Należy także podać wybór ewidencji księgowej którą podatnik zaprowadzi - tutaj w większości wypadków proszę podać "inne ewidencje" - dla opłacenia podatku w formie zryczałtowanej lub "podatkowa księga przychodów i rozchodów" - dla podatku na zasadach ogólnych bądź stawki liniowej 19%

Po otrzymaniu Zaświadczenia o wpisie, REGONU z Urzędu Statystycznego oraz dokumentu ZUS ZFA z ZUS, proszę zgłosić się do BIURA.

Tutaj wystąpi następna część rejestracji czyli:

  • ZUS - dokumenty ZUA lub ZZA 
  • Urząd Skarbowy NIP-1
  • Urząd Skarbowy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  • Urząd Skarbowy - rejestracja VAT - dla podatników podatku VAT

Dla wypełnienia dokumentu NIP-1 potrzebne będą wszystkie dane osobowe "przedsiębiorcy" oraz tytuł prawny do miejsca siedziby firmy - np. umowa użyczenia lub akt własności nieruchomości.

Ewentualne pytania proszę kierować na:

  • tel. kom. 502-167-207 - Jarosław Balas a jeżeli poza zasięgiem to proszę na
  • tel. biuro 34-318-31-01 lub 318-31-50 BIURO

Możliwość kontaktu i spotkań poza godzinami pracy biura.