Biuro Rachunkowości i Doradztwa Finansowego "Help" Helena Balas jest podmiotem upoważnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 858.

Biuro reprezentuje biegły rewident Helena Balas numer ewidencyjny 6311/3173 lista KJBR.

Gwarantujemy Państwu:

rzetelność w wykonywaniu powierzonych zleceń, dyspozycyjność, elastyczne podejście do zasad współpracy i życzliwość we wzajemnych relacjach

Ramowy zakres usług  Biura Biegłego Rewidenta to:

  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  • Przekształcanie sprawozdań finansowych na zasady rachunkowości oparte na MSR/MSSF
  • Badanie planu przekształcenia i łączenia jednostek gospodarczych
  • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Doradztwo podatkowe
  • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

Lgota ul. Północna 7 ,42-100 Kłobuck

tel. (34) 318-31-60, fax (34) 371-36-44, tel.kom: 501 283 095

help.audyt@interia.pl